ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ EXAMEN DE FINALIZARE A STUDIILOR DE LICENŢĂ – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

 

ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ

EXAMEN DE FINALIZARE A STUDIILOR DE LICENŢĂ  – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

 

CALENDAR

Perioada de înscriere: 3.09.2018 –4.09.2018

Proba I scrisă (evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate pentru toate programele de studii universitare de licență)   10.09.2018

Proba a II-a orală (susținere proiect diplomă/ licenţă):   11.09.2018, 12.09.2018 programele de studii Ingineria și Protecția Mediului în Agricultură, Măsurători Terestre și Cadastru

 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII

 IMPORTANT

  • Anterior sustinerii examenului de   diplomă este obligatoriu completarea dosarului pentru înscriere.

PENTRU ÎNSCRIEREA LA SUSȚINEREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR DE  LICENŢĂ ABSOLVENTA(UL) TREBUIE SĂ DEPUNĂ 1 UN DOSAR PLIC, LA SECRETARIAT FIFIM –  FR, CU URMĂTOARELE:

- FIŞA DE LICHIDARE

- FIŞA DE ÎNSCRIERE

- 2 POZE RECENTE TIP C.I.

- COPIE  NELEGALIZATĂ C.I.

- COPIE LEGALIZATĂ SAU CERTIFICATĂ CERTIFICAT NAŞTERE (dacă a fost luată din dosar)

- DIPLOMA DE BACALAUREAT, ÎN ORIGINAL, (dacă a fost luată din dosar)

- COPIE LEGALIZATĂ SAU CERTIFICATĂ CERTIFICAT CĂSĂTORIE (dacă este cazul)

- DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE – 2 EXEMPLARE( un exemplar va fi în lucrarea de diplomă/ licenţă)

- COPIE ORDIN PLATA CU SUMA DE 1200 RON - TAXA DE SUSȚINERE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR DE LICENŢĂ

Lucrarea de diplomă va fi predată tipărită și în format electronic PDF pe CD (lucrarea trebuie să fie semnată de cadrul didactic îndrumător).

Tematică:

Acte necesare:

Detalii pentru elaborarea lucrării de diplomă se găsesc aici:

Comisia de finalizare studii licenta 2018

Copiile  actelor se certifică la secretariatul facultăţii. Trebuie să prezentaţi actul original.