ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ EXAMEN DE FINALIZARE A STUDIILOR DE LICENŢĂ– SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

 

ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ

EXAMEN DE FINALIZARE A STUDIILOR DE LICENŢĂ– SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

 

CALENDAR

Perioada de înscriere: 3.09.2018 –4.09.2018

Proba I scrisă (evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate pentru toate programele de studii universitare de licență) 10.09.2018

Proba a II-a orală (susținere proiect diplomă/ licenţă ):  11.09.2018, 12.09.2018 programele de studii Ingineria și Protecția Mediului în Agricultură, Îmbuntățiri Funciare și Dezvoltare Rurală și Inginerie Economică în Construcții,  Măsurători Terestre și Cadastru

 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII

 IMPORTANT

  • Anterior susținerii examenului de diplomă este obligatoriu completarea dosarului pentru înscriere.
  • PENTRU ÎNSCRIEREA LA SUSȚINEREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR DE  LICENŢĂ ABSOLVENTA(UL) TREBUIE SĂ DEPUNĂ UN DOSAR PLIC, LA SECRETARIAT FIFIM, CU URMĂTOARELE:

- FIŞA DE LICHIDARE

- FIŞA DE ÎNSCRIERE

- 2 POZE RECENTE TIP C.I.

- COPIE  NELEGALIZATĂ C.I.

- COPIE LEGALIZATĂ SAU CERTIFICATĂ CERTIFICAT NAŞTERE (dacă a fost luată din dosar)

- DIPLOMA DE BACALAUREAT, ÎN ORIGINAL, (dacă a fost luată din dosar)

- COPIE LEGALIZATĂ SAU CERTIFICATĂ CERTIFICAT CĂSĂTORIE (dacă este cazul)

- DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE – 2 EXEMPLARE ( un exemplar va fi în lucrarea de diplomă/ licenţă)

- COPIE CHITANȚĂ CU SUMA DE 800 RON - TAXA DE SUSȚINERE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR  DE LICENŢĂ ( PENTRU ABSOLVENȚII CARE NU AU PROMOVAT EXAMENUL ÎN ALTE SESIUNI )

Lucrarea de diplomă va fi predată tipărită și în format electronic PDF pe CD (lucrarea trebuie să fie semnată de cadrul didactic îndrumător).

Tematică:

Acte necesare:

Detalii pentru elaborarea lucrării de diplomă se găsesc aici:

Comisia de finalizare studii licenta 2018

Copiile  actelor se certifică la secretariatul facultăţii. Trebuie să prezentaţi actul original.