ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ EXAMEN DE FINALIZARE A STUDIILOR DE LICENŢĂ – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

 

ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ

EXAMEN DE FINALIZARE A STUDIILOR DE LICENŢĂ – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

 

CALENDAR

Perioada de înscriere: 2.09.2019 – 4.09.2019

Proba I scrisă (evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate pentru toate programele de studii universitare de licență) 9.09.2019

Proba a II-a orală (susținere proiect diplomă/ licenţă ):  10.09.2019, programele de studii Ingineria și Protecția Mediului în Agricultură, Îmbuntățiri Funciare și Dezvoltare Rurală și Inginerie Economică în Construcții,  Măsurători Terestre și Cadastru

 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII

 IMPORTANT

  • Anterior susținerii examenului de diplomă este obligatoriu completarea dosarului pentru înscriere.
  • PENTRU ÎNSCRIEREA LA SUSȚINEREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR DE LICENŢĂ ABSOLVENTA(UL) TREBUIE SĂ DEPUNĂ UN DOSAR PLIC, LA SECRETARIAT FIFIM, CU URMĂTOARELE:

- FIŞA DE LICHIDARE

- FIŞA DE ÎNSCRIERE

- 2 POZE RECENTE TIP C.I.

- COPIE  NELEGALIZATĂ C.I.

- COPIE LEGALIZATĂ SAU CERTIFICATĂ CERTIFICAT NAŞTERE (dacă a fost luată din dosar)

- DIPLOMA DE BACALAUREAT, ÎN ORIGINAL, (dacă a fost luată din dosar)

- COPIE LEGALIZATĂ SAU CERTIFICATĂ CERTIFICAT CĂSĂTORIE (dacă este cazul)

- DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE – 2 EXEMPLARE ( un exemplar va fi în lucrarea de diplomă / licenţă)

- COPIE CHITANȚĂ CU SUMA DE 800 RON - TAXA DE SUSȚINERE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR  DE LICENŢĂ (PENTRU ABSOLVENȚII CARE NU AU PROMOVAT EXAMENUL ÎN ALTE SESIUNI)

Lucrarea de diplomă va fi predată tipărită și în format electronic PDF pe CD (lucrarea trebuie să fie semnată de cadrul didactic îndrumător).

Detalii pentru elaborarea lucrării de diplomă se găsesc aici: http://www.fifim.ro/images/pdf/Ghid_elaborare.pdf

Tematică:

 

Acte necesare:

 

Copiile  actelor se certifică la secretariatul facultăţii. Trebuie să prezentaţi actul original.