INFORMAŢII GLISARE

 
 

ANUNŢ IMPORTANT!

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR DE LA ÎNVĂŢĂMANT CU FRECVENŢĂ, ANUL I 2015/2016, TOATE SPECIALIZĂRILE (LICENŢĂ ŞI MASTER)

LA PARTERUL FACULTĂŢII ESTE AFIŞATĂ GLISAREA (BUGET/TAXĂ), PENTRU SEMESTRUL AL II-LEA 2015/2016.

STUDENŢII DIN ANUL I 2015/2016 ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ, CARE ÎN SEMESTRUL AL II-LEA AL ANULUI UNIVERSITAR 2015-2016 OCUPĂ UN LOC CU TAXĂ TREBUIE SĂ-ŞI ACHITE TRANŞA A II-A DIN TAXA DE STUDII ÎN INTERVALUL 21.03.2016 – 04.04.2016, LA CASIERIA USAMVB