Finalizare studii Licență/Master Sesiunea SEptembrie 2016

 
 

Licență IF

ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ

EXAMEN DE FINALIZARE A STUDIILOR DE LICENŢĂ– SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

CALENDAR

Perioada de înscriere: 1.09.2016 – 2.09.2016

Proba I scrisă (evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate pentru toate programele de studii universitare de licență):       7 .09.2016

Proba a II-a orală (susținere proiect licență / diplomă):     8.09.2016 - specializările Ingineria și Protecția Mediului în Agricultură, Îmbuntățiri Funciare și Dezvoltare Rurală și Inginerie Economică în Construcții, Măsurători Terestre și Cadastru

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII

IMPORTANT

  • Anterior susținerii examenului de licență / diplomă este obligatoriu completarea dosarului pentru înscriere.
  • PENTRU ÎNSCRIEREA LA SUSȚINEREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR DE LICENŢĂ ABSOLVENTA(UL) TREBUIE SĂ DEPUNĂ 1 (UN) DOSAR PLIC, LA SECRETARIAT FIFIM, CU URMĂTOARELE:
   • FIŞA DE LICHIDARE
   • FIŞA DE ÎNSCRIERE
   • 2 POZE RECENTE TIP C.I.
   • COPIE NELEGALIZATĂ C.I.
   • COPIE LEGALIZATĂ CERTIFICAT NAŞTERE (dacă a fost luată din dosar)
   • DIPLOMA DE BACALAUREAT, ÎN ORIGINAL, (dacă a fost luată din dosar)
   • COPIE LEGALIZATĂ CERTIFICAT CĂSĂTORIE (dacă este cazul)
   • DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE – 2 EXEMPLARE
   • COPIE CHITANȚĂ CU SUMA DE 800 RON TAXA DE SUSȚINERE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR DE LICENŢĂ ( PENTRU ABSOLVENȚII CARE NU AU PROMOVAT EXAMENUL ÎN ALTE SESIUNI )

Detalii pentru elaborarea lucrării de diplomă se găsesc aici: http://www.fifim.ro/images/pdf/Ghid_elaborare.pdf