În atenţia candidaţilor ciclul I - Licenţă

 
 

Plata taxei de înmatriculare şi prima tranşă din taxa de studii poate fi plătită la casieria facultăţii de orice reprezentant al candidatului care va avea asupra sa legitimaţia de concurs a candidatului. Contractele de studii universitare se încheie la începutul anului universitar 2016 – 2017.