Admitere SEPTEMBRIE 2017

 
 
 
 

CALENDARUL

desfăşurării concursului de admitere pentru anul universitar 2017– 2018 – sesiunea II

la studii universitare de licenţă învățământ cu frecvenţă

 

SEPTEMBRIE 2017

 

 • 4 - 12 septembrie 2017 - înscrierea, concomitent cu susţinerea interviului la sediul Facultăţii de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului; încasarea taxelor de înscriere.

Program:

Luni - Vineri: 8:00 - 16:00

Sâmbăta: 8:00 - 12:00

Duminica (10 septembrie 2017): nu se fac inscrieri.

 • 12 septembrie 2017 – termenul final pentru depunerea în original a diplomei sau adeverinţei necesară pentru ocuparea unui loc cu finanţare de la buget.
 • 13 septembrie 2017 afişarea listei provizorii a candidaţilor pentru locurile cu finanţare de la buget în limita numărului de locuri repartizate; afişarea listei provizorii a candidaţilor pentru locurile cu taxă în limita numărului de locuri repartizate; afişarea listei candidaţilor având medie peste 5,00 (care nu au fost cuprinşi în niciuna dintre primele două liste)
 • 13 septembrie – 14 septembrie 2017 încasarea taxei de înmatriculare şi semnarea Contractului de studiu pentru candidaţii de pe lista locurilor cu finanţare de la buget;
 • 13 septembrie – 14 septembrie 2017 încasarea taxei de înmatriculare, a tranşei I din taxa de studii şi semnarea Contractului de studii pentru candidaţii de pe lista locurilor cu taxă
 • 15 septembrie 2017 afişarea listei candidaţilor înmatriculaţi pe locurile cu finanţare de la buget; afişarea listei finale a candidaţilor înmatriculaţi pe locurile cu taxă în limita numărului de locuri repartizat; afişarea listei candidaţilor respinşi
 
 
 

CALENDARUL

desfăşurării concursului de admitere pentru anul universitar 2017– 2018 – sesiunea II

la studii universitare de master

 

SEPTEMBRIE 2017

 

 • 11.09 -14.09.2017 – înscrierea candidaţilor la sediul Facultăţii de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului; încasarea taxelor de înscriere.

Program:

Luni - Vineri: 8:00 - 16:00

 • 15.09 .2017– susţinerea probei scrise
 • 15.09 .2017– afişarea rezultatelor la proba scrisă
 • 15.09 .2017– depunerea, analiza şi soluţionarea eventualelor contestaţii şi comunicarea deciziei
 • 15.09 .2017– depunerea documentelor în original dacă nu au fost depuse la înscriere
 • 18.09 .2017– 20.09 .2017– încarea taxei de înmatriculare + tranşa I a taxei de studii şi semnarea contractului de studii
 • 21 septembrie - Afișarea listei finale a candidaților înmatriculați pe locurile cu taxă în limita numărului de locuri repartizat.