Burse

 
 

Propunerile pentru burse au fost afişate în avizierul de la parter.

Se acordă burse în limita fondului de burse alocat.

Eventualele observaţii pot fi sesizate la secretariat FIFIM până luni, 30.10.2017 ora 15.00.

După această dată propunerile devin definitive.

De aici puteţi descărca formularele