DOSAR PENTRU BURSĂ SOCIALĂ

 
 
 

Dosarele pentru bursa socială se pot depune la secretariat FIFIM până la data de 18.10.2018

 

 SE VOR LUA ÎN CONSIDERARE STUDENŢII DE LA BUGET ŞI DOAR STUDENŢII DE LA TAXĂ, CARE AU ACHITAT TRANŞA I PÂNĂ PE 10 OCTOMBRIE 2018.

 ACTELE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI (ATENŢIE DOCUMENTELE SE PUN ÎNTR-UN DOSAR PLIC):

A. STUDENŢII ORFANI, CELOR PROVENIŢI DIN CASELE DE COPII SAU PLASAMENT       FAMILIAL, CARE NU REALIZEAZĂ VENITURI:

 • CERERE PENTRU ACORDAREA BURSEI
 • DECLARAŢIE DE VENIT
 • ACTE DOVEDITOARE: CERTIFICATE DE DECES ALE PĂRINŢILOR ( UNDE ESTE CAZUL ); ADEVERINŢĂ DE LA CENTRUL DE PLASAMENT UNDE APARŢIN ( UNDE ESTE CAZUL) ADEVERINŢE CU VENITUL NET/ MEBRU DE FAMILIE ÎN CAZUL PLASAMENTULUI FAMILIAL

B. STUDENŢII BOLNAVI DE TBC CARE SE AFLĂ ÎN EVIDENŢA UNITĂŢILOR MEDICALE, CELOR CARE SUFERĂ DE DIABET, BOLI MALIGNE, INSUFICIENŢĂ RENALĂ CRONICĂ, GLAUCOM, MIOPIE GRAVĂ, BOLI IMUNOLOGICE, BOLI HEMATOLOGICE, CEI INFESTAŢI CU VIRUSUL HIV SAU BOLNAVI DE SIDA, SPONDILITĂ ANCHILOZANTĂ, REUMATISM ARTICULAR:

 • CERERE PENTRU ACORDAREA BURSEI
 • DOCUMENTE MEDICALE ELIBERATE SAU VIZATE DE MEDICI CU MENŢIUNEA CLARĂ A DIAGNOSTICULUI ŞI PENTRU ACORDAREA BURSEI SOCIALE. Documentele trebuie să fie vizate şi la cabinetul medical al Universităţii.

C. STUDENŢII A CĂROR FAMILIE NU REALIZEAZĂ VENITURI PE ULTIMELE 3 LUNI             ( SEPTEMBRIE, AUGUST, IULIE sau AUGUST, IULIE, IUNIE ) UN VENIT LUNAR NET MEDIU PE MEMBRU DE FAMILIE MAI MARE DECÂT SALARIUL DE BAZĂ MINIM PE ECONOMIE ( SALARIUL MINIM PE ECONOMIE: 1162 LEI )

 • CERERE PENTRU ACORDAREA BURSEI
 • DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE A STUDENTULUI CĂ NU REALIZEAZĂ VENITURI (DECLARAŢIA VA FI ÎNSOŢITĂ DE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE ÎN CAZUL ÎN CARE NICIUNUL DINTRE PĂRINŢI NU REALIZEAZĂ VENITURI)
 • ADEVERINŢĂ CU SALARIUL NET, PE ULTIMELE 3 LUNI PENTRU TITULAR ŞI MEMBRII FAMILIEI SALE (/AUG./IULIE 2018 SAU AUG./IULIE./IUNIE 2018 ).
 • CUPOANE DE PENSIE/ŞOMAJ/AJUTOR DE ŞOMAJ, PE ULTIMELE 3 LUNI: SEPT./AUG./IULIE 2018 SAU AUG./IULIE./IUNIE 2018. DACĂ NU MAI AVEŢI CUPOANELE DE PENSIE/ŞOMAJ/AJUTOR DE ŞOMAJ, ÎN ORIGINAL, SE POATE ADUCE O ADEVERINŢĂ DE LA CASA DE PENSII (ŞOMAJ), DIN CARE SĂ REZULTE PENSIA (ŞOMAJ/AJUTOR DE ŞOMAJ).

 

 • ADEVERINŢE PENTRU FRAŢII AFLAŢI ÎN ÎNTREŢINEREA PĂRINŢILOR ( ELEV, STUDENT ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE STAT, CU MENŢIUNE (DUPĂ CAZ) : BURSIER – CUANTUMUL BURSEI, NU PRIMEŞTE BURSĂ. . ÎN CAZUL ÎN CARE ACEŞTIA SUNT PREŞCOLARI, ADUCEŢI O COPIE A CERTIFICATULUI DE NAŞTERE

 

 • DECLARAŢIE DATĂ ÎN FAŢA NOTARULUI, ÎN CAZUL ÎN CARE UNUL DINTRE PĂRINŢI NU CONTRIBUIE LA ÎNTREŢINEREA STUDENTULUI (părinţi divorţaţi).

 

 • ADEVERINŢĂ DE LA CIRCA FINANCIARĂ DIN LOCALITATEA DE DOMICILIU – PENTRU TITULAR ŞI FAMILIE CONŢINÂND DECLARAŢIE DE VENITURI
 • ADEVERINŢĂ DE LA PRIMĂRIE, ÎN CARE SĂ SE SPECIFICE DACĂ PĂRINŢII DEŢIN SAU NU TEREN AGRICOL ŞI VENITURILE REALIZATE/SAU NU IN URMA FOLOSIRII ACESTUIA.
 • ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE, UNDE ESTE CAZUL: HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ DE DIVORŢ ( COPIE LEGALIZATĂ SAU COPIE CERTIFICATĂ CU ORIGINALUL ) ; COPIE LEGALIZATĂ SAU COPIE CERTIFICATĂ CU ORIGINALUL A CERTIFICATULUI DE DECES ; TALON DE PENSIE URMAŞ, ÎN ORIGINAL; TALON DE PENSIE, TALON ALOCAŢIE FRAŢI, ÎN ORIGINAL ( SAU EXTRAS DE CONT ); ÎN CAZUL ÎN CARE VENITUL LUNAR ESTE ZERO ESTE NECESARĂ O ANCHETĂ SOCIALĂ REALIZATĂ DE PRIMĂRIE

 

Se citeşte cu atenţie regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material pentru studenţii din cadrul USAMVB.

PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARULUI: 1 - 10 octombrie 2018, LA SECRETARIAT FIFIM, ÎN INTERVALUL ORAR 12-14.

Cererile pentru acordarea bursei sociale se pot lua de la Secretariat FIFIM sau se pot descărca de pe site www.fifim.ro.

ATENŢIE!!!! NU SE PRIMESC DOSARE INCOMPLETE ŞI NICI DUPĂ DATA DE 10 octombrie 2018.

PENTRU ÎNTREBĂRI SECRETARUL ŞEF AL FACULTĂŢII VĂ STĂ LA DISPOZIŢIE ÎN INTERVALUL    12-14, DE LUNI PÂNĂ VINERI.