Afișare propuneri burse

 
 

 

Propunerile de burse au fost afişate astăzi, 22.10.2018 la avizierul de la parter, clădirea FIFIM, corp A.

Contestaţiile se pot depune până în data de 24.10.2018, ora 14.00.