Simpozionul Internaţional Studenţesc „IF IM CAD” - 16 Aprilie 2021

 
 

 

Simpozionul Internaţional  Studenţesc „IF IM CAD” 

organizat de
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti  
Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului

 

 

Studenții, masteranzii sau doctoranzii au ocazia să prezinte lucrarea de cercetare în domeniile Inginerie Civilă, Inginerie şi Management, Inginerie Geodezică și Ingineria Mediului.

Lucrările prezentate în cadrul Simpozionului vor fi publicate în volumul cu ISSN “Journal of Young Scientist”  http://journalofyoungscientist.usamv.ro

 

Secțiunile Simpozionului

  • Ştiinţa şi ingineria mediului
  • Dezvoltarea durabilă a spaţiului rural
  • Managementul dezastrelor
  • Managementul resurselor de apă
  • Măsurători terestre şi cadastru
  • Observarea Pământului şi sisteme informaţionale geografice
  • Ştiinţe fundamentale

 

 

Calendar

 
15.12.2020-28.03.2021    Înregistrarea online şi transmiterea online a lucrărilor
08.04.2021   Termenul limită de trimitere a lucrărilor
28.03.2021-09.04.2021   Evaluarea lucrărilor
   
16.04.2021   Festivitatea de deschidere
    Prelegeri şi susţineri de lucrări de către personalităţi din domeniu
    Susţinerea lucrărilor de către studenţi, masteranzi şi doctoranzi
    Discuţii şi concluzii
    Decernarea premiilor şi festivitatea de încheiere

 

Vezi detalii pe siteul evenimentului
www.simpozionifimcad.usamv.ro