Evaluare

Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului

Evaluare instituțională

Îmbunătățiri funciare și Dezvoltare rurală

Ingineria și protecția mediului în agricultură

Măsurători terestre și cadastru – IFR