ARHIVĂ - ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 2020

 
 
 

ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ IFR 2020

ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

 

 

Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului organizează admitere pentru studii universitare de licenţă la următoarele programe de studiu: 

  • Ingineria şi protecţia mediului în agricultură (domeniul Ingineria mediului) - Învăţământ cu frecvenţă redusă – 4 ani, 240 credite, Acreditat;
  • Măsurători terestre şi cadastru (domeniul Inginerie geodezică) - Învăţământ cu frecvenţă redusă – 4 ani, 240 credite, Autorizat provizoriu

 

CALENDARUL ADMITERII

  • Înscrierea candidaților se face on-line sau în cazuri excepționale  - cu depunerea unei declarații pe propria răspundere privind situația de excepție și privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19 la secretariatul facultății de luni până vineri între orele 8 - 16 - 6 iulie - 30 septembrie 2020
  • Confirmarea locului prin transmiterea documentului care atestă achitarea TRANȘEI I de studiu și transmiterea contractului de studii semnat de către candidații aflați pe lista locurilor cu taxă – 30 septembrie 2020
  • Afișarea listei finale a candidaților înmatriculați pe locurile cu taxă - 30 septembrie 2020

 

Cifra de şcolarizare pentru anul universitar 2020-2021

  Nr. crt  Domeniul - programul de studii  Capacitate școlarizare
 1  Ingineria mediului – Ingineria şi protecţia mediului în agricultură (A)  150
 2  Inginerie geodezică – Măsurători terestre şi cadastru(AP)  150

 

 Proba de concurs şi modalitatea de susţinere

 Domeniul  Programul de studiu  Proba de concurs / modalitatea de susţinere
 Ingineria mediului  Ingineria şi protecţia mediului în agricultură (A)  Media de admitere (70% medie examen bacalaureat și 30% nota/ media la alegere de la una dintre probele de la bacalaureat *)
 Inginerie geodezică   Măsurători terestre şi cadastru (AP)
 

*limba română / limba maternă, matematică, chimie, biologie(biologie vegetală şi animală, anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană) sau geografie

*A – Acreditat, AP – Autorizat provizoriu

 

 Taxe de studiu pentru anul I - 2020 / 2021

Nr. crt  Domeniul - programul de studiu Cuantumul taxei de studiu
1  Ingineria mediului – Ingineria şi protecţia mediului în agricultură (A)  3000
1  Inginerie geodezică  – Măsurători terestre şi cadastru (AP)  3000
 
*A – Acreditat, AP – Autorizat provizoriu