Admitere ONLINE
Perioada de înscriereCriterii de admitere

LICENȚĂ
3 - 25 iulie 2023

70% media de la Bacalaureat

30% nota/media aritmetică la alegerea candidatului la una din probele de la Bacalaureat: limba română/limba maternă, matematică, chimie, biologie (biologie vegetală și animală, anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană) sau geografie.

MASTER
3 - 21 iulie 2023

10% Probă scrisă (eseu)/online - Vezi detalii

90% Media anilor de studii de licență

 
Alege programul de studii dorit
LICENȚĂMASTER
Îmbunătățiri Funciare și Dezvoltare Rurală  Ingineria şi protecţia mediului în spaţiul rural
Ingineria și Protecția Mediului în Agricultură
Inginerie și Management în Construcții Geomatică pentru ingineria mediului
Măsurători terestre și Cadastru  Managementul investițiilor în ecosisteme  
NUMĂR DE LOCURI ADMITERE
LICENȚĂ

 

Domeniul 

 

Programul de studii

 universitare de licență 

 

Foma de învățământ/

Nr credite

 

Nr. maxim de studenți ce pot 

fi școlarizați

    

 Facultatea de ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE ŞI INGINERIA MEDIULUI

 Bd. Mărăşti, nr. 59 Tel: 021‐318 30 75

Inginerie civilă Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală IF/240 90
Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în agricultură IF/240 150
Ingineria şi protecţia mediului în agricultură IFR/240 150
Inginerie şi management Inginerie și management în construcții IF/240 60
Inginerie geodezică Măsurători terestre şi cadastru IF/240  150
Măsurători terestre şi cadastru IFR/240 150
MASTER

 

Domeniul 

 

Programul de studii

 universitare de master

 

Foma de învățământ/

Nr credite

 

Nr. maxim de studenți ce pot 

fi școlarizați

    

 Facultatea de ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE ŞI INGINERIA MEDIULUI

 Bd. Mărăşti, nr. 59 Tel: 021‐318 30 75

Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în spaţiul rural IF/120 175
Geomatică pentru ingineria mediului
Ingineria şi protecţia mediului în spaţiul rural IFR/120
Inginerie și management Managementul investițiilor în ecosisteme IF/120 50
Inginerie civilă și instalații Proiectarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare IF/120 50
*IF - învățământ cu frecvență

*IFR - învățământ cu frecvență redusă
 

Ai nevoie de ajutor? Vrei informații suplimentare?
Intră în grupul de WhatsApp

 
 

Vezi turul facultății făcut de
Larisa!

 

Intră în unica Facultatea de Îmbunătățiri Funciare
și Ingineria Mediului din țară!

 
 
 
ÎNSCRIE-TE ÎN 3 PAȘI
 
 
 

Ești nehotărât, vrei să cunoști campusul?

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Programează o discuție cu unul din consilierii Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră.

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

LICENȚĂ 2023

Desfășurarea concursului

 

Puteți vizualiza regulamentul privind admiterea la Ciclul I: studiile universitare de licență pentru anul universitar 2023-2024 accesând următoarele documente:

 

 

Documente necesare

Completarea și depunerea documentelor dosarului de înscriere (se depune on-line un singur dosar de înscriere pentru toate opțiunile selectate) de către candidat presupune atașarea următoarelor documente în secțiunea dedicată încrierii on-line:

  • Formularul de înscriere (se precizează, prin cifre, prioritatea pentru domeniile/ programele de studii din formularul de înscriere, în cazul în care candidatul solicită înscrierea la mai multe facultăţi/domenii);
  • diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) şi foaia matricolă;
  • adeverinţă eliberată de liceu, pentru absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2023;
  • certificatul de naştere;
  • certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
  • adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru domeniul sau specializarea pentru care candidează;
  • fotografie tip carte de identitate (* vor fi depuse 4 fotografii în 10 zile de la începerea anului universitar 2023-2024);
  • buletinul sau cartea de identitate;
  • documente care justifică proveniența din medii dezavantajate socio-economic (care provin din centre de plasament, orfani, romi și persoane cu dizabilități).

 

Documentele încărcate în format digital (scan sau poză) trebuie să fie lizibile.

Documentele depuse în copie vor fi certificate conform cu originalul de persoanele desemnate la nivel de CSUD (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 41/2016). Încărcarea documentelor de către candidat în formularul de admitere online este realizată cu asumarea responsabilității acestora cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale / scanate și cele originale.

Dosarele incomplete / formulare de înscriere - online incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

 

 

 

 

Înscrie-te online acum accesând https://admitere.usamv.ro!

 

Arhivă: