ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE ŞI DEZVOLTARE RURALĂ

 
 

Această specializare pregăteşte ingineri care pot activa în domeniul construcţiilor pentru îmbunătăţiri funciare cu competenţe în:

 • proiectarea, reabilitarea, modernizarea, exploatarea, monitorizarea şi întreţinerea sistemelor de îmbunătăţiri funciare;
 • gospodărirea apelor;
 • alimentări cu apă, staţii de tratare a apelor;
 • regularizarea cursurilor de apă şi prevenirea efectelor inundaţiilor, reducerea efectelor viiturilor;
 • amenajarea bazinelor hidrografice;
 • stabilizarea versanţilor;
 • căi de comunicaţii si construcţii rurale.

Carieră

  Absolvenţii specializării beneficiază de calificarea necesară şi dobândesc competenţe specifice pentru diferite sectoare de activitate:

 • societăţi de construcţii;
 • structuri de proiectare;
 • structuri de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică;
 • exploatarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare;
 • instituţii centrale;
 • ministere, agenţii (Agenţia de Plăţi şi Întervenţie în Agricultură (APIA), Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF);
 • companii naţionale (Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Rutiere (CNADR), Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP);
 • Căile Ferate Române (C F R).

 

Obiective şi Competenţe