INGINERIA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ÎN AGRICULTURĂ

 
 

Această specializare pregăteşte ingineri care pot activa în domeniul ingineriei mediului cu competenţe în:

 • monitorizarea calităţii factorilor de mediu şi asigurarea conformităţii cu legislaţia specifică;
 • depozitarea controlată, managementul şi reciclarea deşeurilor;
 • atenuarea efectelor schimbărilor climatice globale;
 • elaborarea studiilor de impact şi bilanţurilor de mediu;
 • producerea şi utilizarea energiilor neconvenţionale;
 • proiectarea şi execuţia lucrărilor de ingineria mediului (staţii de tratare a apei, staţii de epurare deșeuri, etc);
 • evaluarea condiţiilor de mediu în vederea determinării limitărilor pe care acestea le generează asupra exploatării agricole a terenurilor;
 • reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate;
 • abilitatea de a efectua analize de laborator pentru identificarea indicatorilor de calitate a mediului şi de a interpreta corect rezultatele analizelor.

Carieră 

Pregătirea tehnică şi managerială dobândită în facultate le oferă absolvenţilor posibilitatea ocupării unor locuri de muncă în diverse sectoare de activitate:

 • administraţia de stat centrală;
 • ministere;
 • Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM);
 • Administraţia Naţională Apele Române (ANAR);
 • Garda Naţională de Mediu (GNM), regională şi locală;
 • societăţi comerciale, structuri organizatorice cu profil ecologic;
 • cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică.

Absolvenţii specializarii dobândesc abilitatea de fundamentare a tehnicilor specifice ingineriei mediului pentru a pune de acord necesităţile tehnologice cu oferta naturii, îin spiritul conceptului dezvoltării durabile.

Obiective şi Competenţe