INGINERIA ECONOMICĂ ÎN CONSTRUCŢII

 
 

 Această specializare pregăteşte ingineri care pot activa în domeniul managementului construcţiilor cu competenţe în:

 • managemetul întreprinderii de construcţii,
 • ofertare şi documentaţii de licitaţie,
 • analiza tehnică, economică şi financiară ca suport al deciziei.

Absolvenţii acestei specializări dobândesc competenţe pentru:

 • analiza viabilităţii economice a soluţiilor tehnice luate în considerare;
 • elaborarea ofertelor şi a documentaţiei de licitaţie;
 • asigurarea conformităţii cu legislaţia în construcţii;
 • analiza şi implementarea standardelor de performanţă în construcţii;
 • evaluări de tipul calitate-cost-siguranţă, pentru managementul bugetelor;
 • utilizarea eficientă a resurselor tehnice şi umane;
 • elaborarea şi interpretarea de planuri, documentaţii tehnice, economice, manageriale şi de conducere a ucrărilor de construcţii;
 • conceperea, organizarea, şi implementarea tehnologiilor moderne de obţinere a datelor din piaţă şi deprelucrare a acestora, analiza performanţelor;
 • dezvoltarea şi utilizarea programelor de calcul pentru inginerie economică în construcţii.

 

 Carieră

Absolvenţii specializării sunt solicitaţi pe piaţa forţei de muncă datorită profilului mixt care le conferă abilităţi economice în domeniul tehnic al ingineriei în construcţii, putând activa într-o serie numeroasă de structuri publice şi private din domeniu.

 

Obiective şi Competenţe