MĂSURATORI TERESTRE ŞI CADASTRU

 
 
Această specializare pregăteşte ingineri care pot activa în domeniul ingineriei geodezice cu competenţe în:
 • managemetul aplicarea legii cadastrului într-o formă unitară şi coerentă pe întreg teritoriul României;
 •  reglementarea tuturor problemelor legate de dreptul de proprietate;
 •  utilizarea tehnologiilor moderne în realizarea planurilor şi hărţilor, realizarea sistemelor informaţionale de specialitate utilizând tehnici geomatice specifice;
 •  automatizarea lucrărilor de cadastru;
 • întocmirea băncilor de date cadastrale, etc.

Specializarea oferă competenţe în:

 • Geodezie
 • Cartografie
 • Topografie
 • Fotogrammetrie
 • Cadastru
 • Teledetectie
 • Utilizare GIS

La realizarea pregătirii complexe contribuie şi competenţele subsecvenţe în domeniile în care pot activa:

 • construcţii civile;
 • construcţii hidrotehnice;
 • căi de comunicaţii;
 • amenajări de îmbunătăţiri funciare, etc.

Absolvenţii specializării pot activa în administraţia publică centrală şi locală (Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură), primării, oficii judeţene de cadastru şi publicitate imobiliară, instituţii, organizaţii şi societăţi comerciale, publice şi private, etc.

 

Obiective şi Competenţe