DESPRE FACULTATEA DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE

CONDUCERE

PREZENTARE

 

ISTORIC

 

ORGANIZARE

 

CADRE DIDACTICE

 

DOCUMENTE UTILE

 

PREZENTARE

 
 

Într-o societate în care avem nevoie de specialişti în economie, în domeniul juridic, în domeniul administraţiilor publice, în cercetare, trebuie să ne gândim şi la mediul în care trăim. Planeta noastră suferă din neglijenţa unor oameni care poluează mediul, direct sau indirect, cu sau fară voia lor. Avem nevoie de persoane care să se implice în această luptă atât de grea.

Practic este o luptă cu noi înşine. Trebuie să învăţăm să respectăm natura aşa cum este ea şi cel mai important să învăţăm să trăim în natură şi alaturi de ea. Conceptul eco nu mai este o noutate. Trebuie să protejăm natura, trebuie sa construim ecologic, trebuie să avem grijă ce construim şi unde construim. Pentru toate acestea avem nevoie de experţii în mediu, de experţii în construcţii, de ingineri în cadastru, de ingineri în domeniul îmbunătăţirilor funciare.

Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului funcţionează într-o clădire proprie formată din trei corpuri, modernizate şi dotate cu tehnică modernă pentru derularea activităţilor didactice şi de cercetare. FIFIM dispune de 4 amfiteatre, 30 laboratoare 10 săli de seminar şi o bibliotecă proprie cu o sală de lectură de 40 de locuri. Spaţiile didactice totalizează 5200 mp. La acestea se adaugă 5 amfiteatre cu capacităţi între 140-360 locuri şi 2 săli de seminar folosite parţial, în comun cu alte facultăţi din cadrul USAMV - B. Disciplina de Educaţie Fizică utilizează sala de sport a USAMVB cu 800 locuri în tribune, saună, sală de fortă, precum şi o bază sportivă alcătuită din terenuri de fotbal, volei, baschet, tenis de câmp şi atletism.

 

Centrul de Cercetare în Inginerie Rurală şi Protecţia Mediului s-a dezvoltat prin crearea de noi laboratoare de cercetare-dezvoltare:

  • Laboratorul de management deşeuri;
  • Laboratorul de energii neconvenţionale;
  • Laboratorul de utilizare a tehnicilor şi tehnologiilor spaţiale.
  • Investiţia realizată în dezvoltarea celor 3 laboratoare depăşeşte 1,2 milioane euro.

 

Misiunea esenţială a F.I.F.I.M. este să asigure un nivel înalt al pregătirii profesionale şi manageriale care să corespundă cerinţelor tot mai exigente de pe piaţa forţei de muncă şi care să raspundş necesităţilor socio-economice.

Obiectivele academice generale ale facultăţii, care susţin această misiune sunt:

1. Asigurarea unei pregătiri solide în domeniul ştiinţelor fundamentale pentru a conferi absolvenţilor rigoarea ştiinţifică în analiza fenomenelor şi proceselor, în elaborarea conceptelor teoretice şi a soluţiilor practice şi pentru fundamentarea realistă a strategiilor de dezvoltare;

2. Formarea unor specialişti cu o pregătire tehnică aprofundată în specialitatea absolvită, cu caracter multidisciplinar, capabili să rezolve problemele complexe ale proceselor din economia reală;

3. Formarea de specialişti cu competenţe bine definite în domeniul amenajării şi exploatării durabile a spaţiului rural, al conservării resurselor naturale şi valorificării lor în condiţiile protecţiei peisajului natural şi al valorilor tradiţionale locale;

4. Formarea de specialişti cu abilităti de lucru în echipă, cu mobilitate în gândire, în concepţie şi în acţiune, cu competenţe manageriale şi de gestiune a sistemelor complexe din proiectare, execuţie, exploatare precum şi în cercetarea ştiinţifică şi in ingineria tehnologică;

5. Dezvoltarea capacităţii de asimilare rapidă a progresului tehnic şi tehnologic, de autoperfecţionare, de comunicare şi solutionare a situaţilor de criză;

6. Formarea şi perfecţionarea continuă a resursei umane înalt calificate, cu aptitudini pentru modelarea tehnică şi spirituală a tinerilor - consolidarea şi extinderea colaborării interuniversitare la nivel naţional şi internaţional pentru creşterea prestigiului facultăţii şi a facilitării mobilităţii absolvenţilor în cadrul Uniunii Europene.