ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

 

 

Admitere

Licență

 

ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 2022

ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

 

 

Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului organizează admitere pentru studii universitare de licenţă la următoarele programe de studiu: 

  • Ingineria şi protecţia mediului în agricultură (domeniul Ingineria mediului) - Învăţământ cu frecvenţă redusă – 4 ani, 240 credite, Acreditat;
  • Măsurători terestre şi cadastru (domeniul Inginerie geodezică) - Învăţământ cu frecvenţă redusă – 4 ani, 240 credite, Acreditat.

 

CALENDARUL ADMITERII

Perioada de înscriere:  

  • sesiunea I: 4 iulie – 3 august 2022;
  • sesiunea a II-a: 4 august - 24 septembrie 2022 (dacă este cazul).

 

Înscrierea candidaților se face online accesând platforma admitere.usamv.ro sau la secretariatul facultății de luni până vineri între orele 8 – 16. 

 

Cifra de şcolarizare pentru anul universitar 2022-2023

  Nr. crt  Domeniul - programul de studii  Capacitate școlarizare
 1  Ingineria mediului – Ingineria şi protecţia mediului în agricultură (A)  150
 2  Inginerie geodezică – Măsurători terestre şi cadastru (A)  150

 

 Proba de concurs şi modalitatea de susţinere

 Domeniul  Programul de studiu  Proba de concurs / modalitatea de susţinere
 Ingineria mediului  Ingineria şi protecţia mediului în agricultură (A)  Media de admitere (70% medie examen bacalaureat și 30% nota/ media la alegere de la una dintre probele de la bacalaureat *)
 Inginerie geodezică   Măsurători terestre şi cadastru (A)
 

*limba română / limba maternă, matematică, chimie, biologie(biologie vegetală şi animală, anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană) sau geografie

*A – Acreditat

 

 Taxe de studiu pentru anul I - 2022-2023

Nr. crt  Domeniul - programul de studiu Cuantumul taxei de studiu
1  Ingineria mediului – Ingineria şi protecţia mediului în agricultură (A)  3500
2  Inginerie geodezică  – Măsurători terestre şi cadastru (A)  3500
 
*A – Acreditat
 

**Se acordă o reducere de 10% din valoarea taxei de studii pentru cei ce achită integral taxa de studii.

 
 

Arhivă: