ORAR
ŞI GRUPE

 

STRUCTURĂ
AN UNIVERSITAR

 

PLANIFICARE
EXAMENE

 

SITUAŢIE
STUDENŢI

 

AVIZIER

 

PRACTICĂ
STUDENŢI

 

REGULAMENTE ŞI
FORMULARE

 

FINALIZARE
STUDII

 

ACTIVITĂŢI
EXTRACURRICULARE

 
 

ORAR ŞI GRUPE

 
 

LICENŢĂ IFMASTERAT IFLICENŢĂ IFRMASTERAT IFR
 
 
ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE ŞI DEZVOLTARE RURALĂ
INGINERIA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ÎN AGRICULTURĂ
INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN CONSTRUCȚII
MĂSURĂTORI TERESTRE ŞI CADASTRU
 

AVIZIER