ANUNȚ- FINALIZARE STUDII

Înscrierea și susținerea examenului de finalizarea studiilor se desfășoară în facultate

 Formularele pentru completarea dosarului  se descarcă pdf, se completează, apoi se semnează.

 

Dosarul pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor va cuprinde:

  • Cerere de înscriere la examenul de finalizare a studiilor
  • Fișa de lichidare completată de candidat (vizele de pe verso vor fi obtinuțe prin secretariat FIFIM. Nu este necesară prezența absolventului în incinta Universității)
  • Declarație pe propria răspundere privind autenticitatea lucrării de licență
  • Informare privind protecția datelor cu caracter personal ale absolvenților care se înscriu la examenul de finalizare a studiilor din cadrul USAMV B.
  • Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
  • Copie carte identitate
  • Copie certificate de căsătorie (dacă este cazul)
  • Diploma de bacalaureat (pentru absolvenții din alte promoții, dacă au ridicat diploma de bacalaureat din dosarul de student)
  • 2 fotografii recente color (doar pentru candidații la examenul de finalizarea studiilor de licență)

 

Dosarul complet se aduce la secretariatul facultății. Toate documentele se introduc într-un dosar plic.

Proiectul de diplomă se predă la înscriere în format analogic cu spirală.

Disertația se predă la înscriere în format analogic cu spirală.